Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU - Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan

Proposition 2012/13:40

Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU - Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan

Regeringens proposition 2012/13:40

Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU

Prop.

Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga

2012/13:40

försörjningskedjan

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 november 2012

Jan Björklund

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genom-

föra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU om ändring av

direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för human-

läkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i

den lagliga försörjningskedjan.

I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-11-12 Bordläggning: 2012-11-13 Hänvisning: 2012-11-14 Motionstid slutar: 2012-11-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)