Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

Proposition 2018/19:137

Regeringens proposition 2018/19:137

Genomförande av EU:s direktiv om arbete

Prop.

ombord på fiskefartyg

2018/19:137

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 maj 2019

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra direktiv (EU) 2017/159 av den 19 december 2016 om genomförande av avtalet om genomförande av ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007 som ingicks den 21 maj 2012 mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i Europeiska unionen (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-05-29 Bordlagd: 2019-05-29 Hänvisad: 2019-06-03 Motionstid slutar: 2019-06-13
Förslagspunkter (2)