Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

Proposition 2015/16:189

Regeringens proposition 2015:16/189

Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens

Prop.

förläggning vid transporter på inre vattenvägar

2015:16/189

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 2016

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra rådets direktiv 2014/112/EU om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transporter på inre vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) i svensk rätt.

Genomförandet föreslås ske huvudsakligen genom en ny lag, benämnd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-06-21 Bordlagd: 2016-06-21 Hänvisad: 2016-06-22 Motionstid slutar: 2016-09-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)