Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare

Proposition 2011/12:69

Regeringens proposition 2011/12:69

Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för

Prop.

egenföretagare

2011/12:69

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 februari 2012

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås ändringar i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Syftet med de föreslagna ändringarna är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter i svensk rätt så att även förare som är egenföretagare omfattas av direktivets bestämmelser. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-02-20 Bordläggning: 2012-02-21 Hänvisning: 2012-02-22 Motionstid slutar: 2012-03-07
Förslagspunkter (1)