Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

Proposition 1993/94:213

Regeringens proposition

1993/94:213

Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

Prop.

1993/94:213

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 1994

Birgit Friggebo

Mats Odell

(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en samfinansiering av utbyggnaden av

Arlandabanan. Det konsortium som vinner anbudstävlingen föreslås få rätten att

genom ett särskilt bildat aktiebolag bygga och förvalta utbyggnaden av

Arlandabanan (Rosersberg-Arlanda-Odensala) samt driva Arlandapendeln (Stockholms

Central-Arlanda). Staten föreslås bidra med 850 miljoner kronor för Norra böjen

samt utställa ett villkorslån
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-13 Bordläggning: 1994-04-13 Hänvisning: 1994-04-14 Motionstid slutar: 1994-04-28
Förslagspunkter (18)
Följdmotioner (10)