Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Proposition 2012/13:159

Regeringens proposition 2012/13:159

Graviditetspenning till egenföretagare på grund

Prop.

av risker i arbetsmiljön

2012/13:159

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2013

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag som innebär att gravida egenföretagare, i likhet med vad som gäller för gravida arbetstagare, ska omfattas av rätten till graviditetspenning vid risker i arbetsmiljön. Regeringen föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Propositionen innehåller även regeringens bedömning avseende riksdagens tillkännagivande att regeringen bör göra en översyn av de olika socialförsäkringsförmåner som kan komma ifråga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-05-29 Bordläggning: 2013-05-30 Hänvisning: 2013-05-31 Motionstid slutar: 2013-06-14
Förslagspunkter (1)