Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden

Proposition 2012/13:166

Regeringens proposition 2012/13:166

Handläggningen av vissa associationsrättsliga

Prop.

ärenden

2012/13:166

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ansvaret för handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden flyttas från länsstyrelserna till Bolagsverket. Det gäller bl.a. ansökningar om att det ska utses en behörig revisor i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och om att det ska kallas till stämma i sådana företag. Genom förslaget uppnås bättre likformighet och effektivitet vid handläggningen av ärendena.

I propositionen föreslås också att det inte längre ska vara möjligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-05-28 Bordläggning: 2013-05-28 Hänvisning: 2013-05-29 Motionstid slutar: 2013-06-12
Förslagspunkter (8)