Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

Proposition 2004/05:35

Regeringens proposition 2004/05:35

Herrelösa fastigheter samt ansvar för

Prop.

konkurskostnader

2004/05:35

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 december 2004

Göran Persson

Jens Orback

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas frågor om fastigheter som ägs av upplösta juridiska personer, så kallade herrelösa fastigheter. Syftet med de förslag som lämnas är dels att skapa regler för hantering av herrelösa fastigheter, dels att motverka uppkomsten av dem.

Propositionen innehåller ett förslag om att god man skall kunna utses för upplösta juridiska personer i mål och ärenden om expropriation. Genom förslaget blir det möjligt att expropriera herrelösa fastigheter. Motsvarande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2004-12-03 Bordläggning: 2004-12-08 Hänvisning: 2004-12-09 Motionstid slutar: 2005-01-21