Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Proposition 2008/09:199

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Regeringens proposition 2008/09:199

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Prop. 2008/09:199

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 maj 2009.

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ett nytt kapitel om gymnasieskolan i skollagen (1985:1100) och till ändringar i skollagens bestämmelser om bl.a. fristående skolor och gymnasial vuxenutbildning. I propositionen redovisas även regeringens bedömningar om den kommande förord- ningsregleringen på området.

Förslaget innebär att regleringen, som ska gälla för å ena sidan den offentliga gymnasieskolan och å andra sidan fristående skolor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-05-15 Bordläggning: 2009-05-15 Hänvisning: 2009-05-18 Motionstid slutar: 2009-06-10
Förslagspunkter (6)