Högskoleutbildning av officerare m.m.

Proposition 2006/07:64

2006/07:64

5.1),

(1992:1434)

lantbruksuniversitet.

Försvarshögskolan

Fö2007/818/MIL)

försvarssektorn

respektive

förutsättningarna.

kräver.

vetenskapliga

flertalet

högskolemässigheten.

högskola

erfarenhet.

av

studenterna.

högskolelagen.

andra

kvalitetsutvecklande

den.

högskolor.

förslaget.

Försvarshögskolan.

någon

självständighet.

Försvarshögskolan.

sätt.

svenskt

grundläggande

säkerhetsskyddslagstiftningen.

elever.

föreslagna

högskola.

militärhögskolorna.

(SOU

flerbefälssystemen.

officersutbildningen.

(SOU

ytterligare.

Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan.

relevans.

examensnivå.

Försvarsmakten.

verksamhet.

förordning

officersprogrammens

programmet”

skolor.

rapporten.

officerare

vila

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-03-28 Bordläggning: 2007-03-28 Hänvisning: 2007-03-29 Motionstid slutar: 2007-04-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)