Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Proposition 2018/19:32

Regeringens proposition 2018/19:32

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom Prop.

eurovinjettsamarbetet2018/19:32

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 december 2018

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen föreslås godkänna protokollet om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar. I propositionen föreslår regeringen dessutom att vägavgiften höjs och differentieringen efter vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller utvidgas till att även omfatta nyare avgaskrav.

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgift
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-12-28 Bordlagd: 2019-01-14 Hänvisad: 2019-01-16 Motionstid slutar: 2019-01-29
Förslagspunkter (2)