Hör till Riksdagens Skrifvelse 1893, N:o 106

Proposition 1893:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1893, N:o 106.

i i H

dac ws*Å3Hrf

"I -Jlt!

RIKSSTAT

ÅR 1894.

Bih. till Riksd. Prat. 1893. 10 Sand. 1 Afd. ''2 Band.

2

Riksstat

Kronor.

0.

Tillgångar och inkomster.

Af öfverskottet å statsregleringarne för föregående år................................................

53,453

43

Statsverkets inkomster: Bil. litt. A.

i fc. ...? '' II l" ''*■> Y

Ordinarie inkomster ................................................................. 18,907,000: —

Bevillningar ............................................................................ 74,900,000: —

93,807,000Riksbankens vinst för år 1892 .........................................................................

2,801,446

57

Summa

96,661,900

Stockholm

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.