Höständringsbudget för 2017

Proposition 2017/18:2

Regeringens proposition 2017/18:2

Höständringsbudget för 2017

Regeringens proposition 2017/18:2

Höständringsbudget för 2017

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 september 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2017.

P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 2

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...................................................................................................................

6

1

Förslag till riksdagsbeslut ...........................................................................................

9

2

Inledning ....................................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-09-20 Bordlagd: 2017-09-20 Hänvisad: 2017-09-21 Motionstid slutar: 2017-10-05
Förslagspunkter (5)