Höständringsbudget för 2018

Proposition 2018/19:2

Regeringens proposition

2018/19:2

Höständringsbudget för 2018

Regeringens proposition

2018/19:2

Höständringsbudget för 2018

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 november 2018

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2018.

P R O P . 2 0 18 / 1 9: 2

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...............................................................................................................

6

1

Förslag till riksdagsbeslut .......................................................................................

9

2

Inledning ................................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-11-15 Bordlagd: 2018-11-15 Hänvisad: 2018-11-20 Motionstid slutar: 2018-11-30
Förslagspunkter (4)