ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Proposition 2017/18:272

Regeringens proposition 2017/18:272

ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor

Prop.

för hushållsarbetare

2017/18:272

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 juni 2018

Stefan Löfven

Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna att Sverige ansluter sig till ILO:s konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Konventionen antogs 2011 av Internationella arbetskonferensen, Internationella arbetsorganisationens beslutande församling. Riksdagens godkännande krävs för att Sverige ska kunna ansluta sig till konventionen.

I propositionen lämnas förslag på de ändringar som krävs av lagen (1970:943) om arbetstid m.m.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-06-19 Bordlagd: 2018-06-19 Hänvisad: 2018-06-20 Motionstid slutar: 2018-10-01
Förslagspunkter (2)