Immunitet för stater och deras egendom

Proposition 2008/09:204

2008/09:204

gälla.

dels

egendom

Convention

international

konvention,

sedvanerätt,

nationernas

present

Convention:

of

tillämpningsområde

domsrätt.

funktioner,

organ,

means:

tion;

myndighetsutövning,

kontrakt.

kommersiell

Convention

conferences;

utövas

dem.

concerned.

State

respected.

respekteras.

proceeding;

other

jurisdiction

other

överenskommelse,

framställt.

huvudkäromålet.

Affärstransaktioner

otherwise.

affected.

State.

mental

territorium.

conference;

diplomatic

proceeding.

förbindelser,

eller

person,

property

omission.

ägde

property

forum;

winding

property

relates
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-07-01 Bordläggning: 2009-08-13 Hänvisning: 2009-08-20 Motionstid slutar: 2009-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)