Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda

Proposition 2008/09:222

2008/09:222

Bermuda

kontroll.

dels

intressegemenskap,

Party.

request

original

begäran

parten.

anmodande

handlingar.

ownership

disproportionate

disproportionate

eller

ning,

information.

av

Parties.

measures

preceding

ligger.

engelska

TAXES

TER

difficulties.

oproportionerliga

nämnda

engelska

intressegemenskap

denna

föreligga.

(Översättning)

ASSOCIATED

otherwise

means

Sweden;

in

authority”

och

öarna,

part”

Party.

detta

denna

enterprises

Party,

skap

the

the

överenskommelse

andra

lagstiftning.

have

effect.

tillämpligt.

month

Agreement.

engelska

föreligga.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-16 Bordläggning: 2009-06-16 Hänvisning: 2009-06-17 Motionstid slutar: 2009-09-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)