Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

Proposition 2016/17:21

Regeringens proposition 2016/17:21

Infrastruktur för framtiden – innovativa

Prop.

lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar

2016/17:21

utveckling

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 oktober 2016

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktningen på

satsningar i transportinfrastrukturen för perioden
2018–2029.
Propositi-

onen innehåller förslag till ekonomiska ramar och vägledning för

prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter riksdagens

beslut.

Regeringen föreslår att den statliga planeringsramen för åtgärder i

transportinfrastrukturen för perioden
2018–2029
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-10-11 Bordlagd: 2016-10-11 Hänvisad: 2016-10-12 Motionstid slutar: 2016-10-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (5)