Instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Proposition 1993/94:133

Regeringens proposition

1993/94:133

Instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Prop

1993/94:133

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 januari 1994

Bengt Westerberg

Gun Hellsvik

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen föreslås att det införs en

möjlighet att ha prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt, att första

domstolsinstans för studiestödsmål och kriminalvårdsmål skall vara länsrätt i

stället för som nu kammarrätt, att den första prövningen av körkortsingripanden

skall göras av länsstyrelsen och inte som för närvarande av länsrätt samt att

prövningstillstånd hädanefter skall krävas för sekretessmål
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-01-19 Bordläggning: 1994-01-20 Hänvisning: 1994-01-27 Motionstid slutar: 1994-02-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)