Internationell delgivning

Proposition 2012/13:182

Regeringens proposition 2012/13:182

Internationell delgivning

Prop.

2012/13:182

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i delgivningslagen (2010:1932) som tillsammans med en ny förordningsreglering kommer att skapa en modern och mer effektiv ordning för internationell delgivning.

De ärenden om delgivning som i dag hanteras inom Regeringskansliet (Justitiedepartementet) såsom centralmyndighet och mottagande organ för delgivningssamarbetet föreslås flyttas över till Länsstyrelsen i Stockholms län. Vidare föreslås en tydligare reglering kring delgivning i utlandet och vilka förutsättningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-07-03 Bordläggning: 2013-08-15 Hänvisning: 2013-08-22 Motionstid slutar: 2013-10-02
Förslagspunkter (3)