Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m.

Proposition 2001/02:111

Regeringens proposition 2001/02:111

Kallelser av barn och ungdomar till

Prop.

domstolssammanträde, m.m.

2001/02:111

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2002

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att det i rättegångsbalken införs nya bestämmelser som reglerar frågan om vitesföreläggande m.m. till ungdomar som inte har fyllt 18 år och som skall kallas till ett domstolssammanträde. Det föreslås att det införs ett förbud mot att vid vite kalla den som inte har fyllt 15 år till ett sammanträde. Vidare föreslås att kallelser till ungdomar som har fyllt 15 men inte 18 år inte skall förenas med vite, om den unge inte kan infinna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-03-07 Bordläggning: 2002-03-08 Hänvisning: 2002-03-12 Motionstid slutar: 2002-03-25
Förslagspunkter (1)