Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur

Proposition 2012/13:153

Regeringens proposition 2012/13:153

Kommunal medfinansiering av statlig

Prop.

sjöfartsinfrastruktur

2012/13:153

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 maj 2013

Maria Larsson

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag till lagändringar för att ge kommuner och landsting rätt att lämna bidrag till anläggande av allmän farled som staten ansvarar för. Förslaget innebär att de befogenheter att lämna bidrag till byggande av statliga vägar och järnvägar som kommuner och landsting redan har utvidgas till att även omfatta viss sjöfartsinfrastruktur. För bidrag till byggande av statlig väg och järnväg finns i dag möjlighet att, om det finns särskilda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-05-20 Bordläggning: 2013-05-21 Hänvisning: 2013-05-22 Motionstid slutar: 2013-06-05
Förslagspunkter (1)