Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

Proposition 2017/18:178

Regeringens proposition 2017/18:178

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

förordning om gasanordningar

2017/18:178

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som syftar till att anpassa svensk rätt till EU:s förordning om gasanordningar.

Förordningen, som ersätter det tidigare direktivet på området, innehåller bl.a. de krav som ställs på utformningen av gasanordningar för att de ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. Kraven på gasanordningar är i allt väsentligt desamma som tidigare.

I den nya lagen anges att marknadskontrollen, dvs. tillsynen över att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-26 Bordlagd: 2018-03-26 Hänvisad: 2018-03-27 Motionstid slutar: 2018-04-10
Förslagspunkter (1)