Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Proposition 2018/19:36

Regeringens proposition 2018/19:36

Kompletterande bestämmelser till

Prop.

EU:s förordning om gränsöverskridande

2018/19:36

paketleveranstjänster

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 januari 2019

Stefan Löfven

Peter Eriksson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Lagen innehåller bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om kompletterande informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster, dels om ett avgiftsuttag från den som omfattas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-01-15 Bordlagd: 2019-01-16 Hänvisad: 2019-01-17 Motionstid slutar: 2019-01-31
Förslagspunkter (2)