Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Proposition 2018/19:26

Regeringens proposition 2018/19:26

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

geoblockeringsförordning

2018/19:26

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 december 2018

Stefan Löfven

Isabella Lövin (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om att näringsidkare som bryter mot förordningen ska åläggas att betala en sanktionsavgift.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

1

Prop. 2018/19:26

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

4

2Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-12-11 Bordlagd: 2018-12-11 Hänvisad: 2018-12-12 Motionstid slutar: 2019-01-18
Förslagspunkter (1)