Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

Proposition 2018/19:43

Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

Regeringens proposition 2018/19:43

Kompletterande bestämmelser till lagen om

Prop.

tobak och liknande produkter

2018/19:43

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 februari 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska styckför- packningar med tobaksvaror förses med en unik identitetsmärkning. På så sätt genomförs artikel 15 i det s.k. tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU), se propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter (prop. 2017/18:156). Direktivet kompletteras bl.a. av kommissionens genom- förandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-02-13 Bordlagd: 2019-02-13 Hänvisad: 2019-02-14 Motionstid slutar: 2019-02-28
Förslagspunkter (1)