Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40

Proposition 1890:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40.

1

N:o 40.

Kongl. Mafts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till

förordning angående försäkring för olycksfall i arbetet;

gifven Stockholms slott den 12 mars 1890.

Med öfverlemnande af det i ämnet inom statsrådet förda protokoll,

vill Kongl. Maj:t härmed i nåder inhemta Riksdagens yttrande öfver

närlagda förslag till förordning angående försäkring för olycksfall i

arbetet; viljande Kongl. Maj:t efter mottagandet af Riksdagens svar

företaga den slutliga pröfningen af samma förslag och om författnings

utfärdande i ämnet förordna.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl. nåd och ynnest

städse välbevågen.

OSCAR.

V. L. Groll.

Bih. till Rilsd. Prot. 1890. 1 Sami. 1 Åfd. 25 Häft.

1

Kongl.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.