Kongt Maj:is Nåd. Proposition N“:o 51

Proposition 1895:51

1

Kongt Maj:is Nåd. Proposition N“:o 51.

.itp looiu rt-/1 flit :i-r. falna ljuf

.it ihR(i''>Tjt;fj^ii>T

it.»!- !i:yifrihaPti■ ot)i!Ri«ti[. iabirnii llj.1 oU

b>diH v*/s;idiö’i t.ri•.s.iguo/i dac ;afiJRhiuhuciIlli!

edtisv oaJtåte tasiiuv il*:to ma: .igao}i

N:o 51.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa

ändringar i och tillägg till de för erhållande af lån frän

odling slånefonden stadgade vilkor och bestämmelser; gifven

Stockholms slott den 26 mars 1895.

Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden

för denna dag vill Kongl. Maj:t föreslå Riksdagen medgifva sådana

ändringar i och tillägg till de vilkor och bestämmelser, som jemlikt

nådiga kungörelsen den 27 april 1888 äro för erhållande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.