Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring - anpassning till nya EU-regler

Proposition 2013/14:221

Regeringens proposition 2013/14:221

Konkurrensbegränsande avtal om Prop. tekniköverföring – anpassning till nya
EU-regler
2013/14:221

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 april 2014

Fredrik Reinfeldt

Annie

Lööf

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att de regler som tillämpas för bedömning av konkurrensbegränsningar i avtal mellan företag som avser tekniköverföring anpassas till nya
EU-regler.
Förslaget innebär att lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

anpassas

till kommissionens förordning

(EU)

nr

316/2014

av den

21 mars 2014 om tillämpningen av artikel

101.3

i fördraget om

Europeiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-04-29 Bordläggning: 2014-04-29 Hänvisning: 2014-05-05 Motionstid slutar: 2014-05-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)