Kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Proposition 2009/10:205

Kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Regeringens proposition 2009/10:205

Kontroll av produkter med dubbla

Prop.

användningsområden

2009/10:205

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 april 2010

Mats Odell

Ewa Björling

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett antal lagändringar som föranleds av det finns

en ny
EU-förordning,
som trädde i kraft den 27 augusti 2009, vilken

reglerar handel med produkter med dubbla användningsområden. Med

sådana produkter avses produkter, inbegripet programvara och teknik,

som kan användas för både civila och militära ändamål samt alla varor

som kan användas både för
icke-explosiva
ändamål och för att på något

sätt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-04-14 Bordläggning: 2010-04-14 Hänvisning: 2010-04-15 Motionstid slutar: 2010-04-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)