Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.

Proposition 1999/2000:141

Regeringens proposition

1999/2000:141

Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.

Prop.

1999/2000:141

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 maj 2000

Göran Persson

Mona Sahlin

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att myndigheterna inom Arbetarskyddsverket

Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen skall ombildas till en

myndighet. Namnet på den nya myndigheten föreslås bli

Arbetsmiljöverket. Som en följd härav avvecklas Arbetarskyddsstyrelsen

och Yrkesinspektionen.

Beslut som i dag endast kan överklagas från Yrkesinspektionen till

Arbetarskyddsstyrelsen skall i stället överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. De flesta övriga beslut som kan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2000-05-30 Bordläggning: 2000-05-30 Hänvisning: 2000-05-31 Motionstid slutar: 2000-06-29
Förslagspunkter (2)