Lag om arbetsförmedlingsregister

Proposition 1993/94:235

Regeringens proposition

1993/94:235

Lag om arbetsförmedlingsregister

Prop.

1993/94:235

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 1994

Carl Bildt

Börje Hörnlund

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att hanteringen av vissa av

Arbetsmarknadsverkets

personregister lagregleras. Denna lagreglering ersätter de tillstånd

från

Datainspektionen på vilka den nuvarande registreringen vilar.

Lagförslaget

innebär att arbetsförmedlingsregister får föras med hjälp av

automatisk

databehandling för varje offentlig arbetsförmedlings och varje

arbetsmarknadsinstituts verksamhetsområde och att ett centralt

statistikregister

får
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-28 Bordläggning: 1994-03-28 Hänvisning: 1994-03-29 Motionstid slutar: 1994-04-18
Förslagspunkter (2)