Lag om behörighet att utöva veterinäryrket

Proposition 1993/94:139

Regeringens proposition

1993/94:139

Lag om behörighet att utöva veterinäryrket

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 1994

Carl Bildt

Karl Erik Olsson

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om behörighet att utöva

veterinäryrket. I lagen finns bestämmelser om en självständig veterinär

ansvarsnämnd. Nämnden skall pröva disciplinfrågor för alla yrkesverksamma

veterinärer i deras veterinärmedicinska yrkesutövning. Nämnden skall också pröva

alla frågor om återkallande av legitimation och inskränkningar i veterinärers

rätt att förskriva alkohol och narkotika.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-28 Bordläggning: 1994-03-28 Hänvisning: 1994-03-29 Motionstid slutar: 1994-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)