Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Proposition 2008/09:218

2008/09:218

Europeiska

rättsligt

brottsoffer.

bötesstraffet.

staten.

i

bötesstraff

bötesstraffet

myndigheten.

om

verkställbarhetsförklaringen.

3

annan

följande

motsvarande

första

genomföras.

beslutet.

straffet,

grundade

straff.

200.

brottsbalken)

balken)

strafföreläggande.

anspråk.

kraftvunnen

ningslagen)

smugglingsbrott.

skilda

ningen)

verkställande

mer

detta

överenskommelser.

den

myndighetsföreskrifter.

bötesstraff.

Sverige.

verkställighet

domstol.

rambeslutets

tillämpningsområde.

område.

utländska

bötesstraff.

lämnat

ställighetslagen.

en

förordning.

Europeiska

här.

följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-30 Bordläggning: 2009-08-13 Hänvisning: 2009-08-20 Motionstid slutar: 2009-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)