Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Proposition 2017/18:234

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Regeringens proposition 2017/18:234

Lag om flygpassageraruppgifter i

Prop.

brottsbekämpningen

2017/18:234

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 april 2018

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet har myn- digheter i flera länder i allt större utsträckning börjat samla in och analy- sera
PNR-uppgifter.
PNR är en förkortning av den engelska benäm- ningen Passenger Name Record och avser uppgifter som passagerare lämnar vid bokning av flygresor och vid incheckning, t.ex. namn, rese- datum, resväg, bagageinformation och betalningssätt.
PNR-direktivet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-19 Bordlagd: 2018-04-19 Hänvisad: 2018-04-20 Motionstid slutar: 2018-05-04
Förslagspunkter (6)