Lag om genetiskt modifierade organismer

Proposition 1993/94:198

_______________________________

Regeringens proposition

1993/94:198

Lag om genetiskt modifierade organismer

__________________________________________

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om genetiskt modifierade organismer.

Genom lagen

införlivas regler i två EG-direktiv om genteknik vilka omfattas av

EES-avtalet.

Den föreslagna lagen syftar till att skydda hälsa och miljön och

att

säkerställa att etiska hänsyn tas vid hanteringen av gentekniskt

ändrade

organismer. Lagförslaget innehåller de grundläggande och övergripande

föreskrifterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-29 Bordläggning: 1994-03-29 Hänvisning: 1994-03-30 Motionstid slutar: 1994-04-18
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (10)