Lag om valfrihetssystem

Proposition 2008/09:29

2008/09:29

verkställt

stolar,

håller.

handlande

stycket.

likställas

underlaget.

underkastad

ningen,

denna

stycket

stycket

systemet.

länsrätt,

skatteförfattningarna,

fattningarna,

och

system.

avbrutits.

avbrutits.

avbrutits.

avbrutits.

verkställandet.

namnet

om

enskild

lokaler.

larm.

het.

ver

rekommendationen.

år.

Vårdval

skilda

ska

ning.

önskar.

passiv

det,

finansierad

artiklar.

någon

självständigt

mål.

nämnden.

fullgöra

ten,

samhetens

verksamheten.

ting.

ningen,

hemsjukvårdens

skilda

alla.

val,

personalen,

läkare

anmälan.

val,

hos

2007.

sociala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-10-01 Bordläggning: 2008-10-02 Hänvisning: 2008-10-03 Motionstid slutar: 2008-10-17
Förslagspunkter (1)