Lagändringar på djurhälsoområdet

Proposition 1993/94:68

Regeringens proposition

1993/94:68

Lagändringar på djurhälsoområdet

Regeringen överlämnar denna proposition till

riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Karl Erik

Olsson

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen

(1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur,

djurskyddslagen (1988:534), lagen (1985:342) om

kontroll av husdjur m.m., lagen (1992:1683) om

provtagning på djur och livsmedelslagen (1971:511).

Ändringarna i lagen om bekämpande av salmonella hos

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-15 Bordläggning: 1993-10-15 Hänvisning: 1993-10-18 Motionstid slutar: 1993-11-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.