Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Proposition 2017/18:195

Regeringens proposition 2017/18:195

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga

Prop.

stödinsatser

2017/18:195

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att en elev i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov. Propositionen innehåller en justerad version av förslagen i propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti (prop. 2017/18:18). I förhållande till den propositionen har ändringar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-21 Bordlagd: 2018-03-21 Hänvisad: 2018-03-22 Motionstid slutar: 2018-04-11