Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering

Proposition 2007/08:80

Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering

Regeringens proposition 2007/08:80

Miljöbalken och
EG-förordningen
om kemikalieregistrering

Regeringens proposition 2007/08:80

Miljöbalken och
EG-förordningen
om

Prop.

kemikalieregistrering

2007/08:80

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2008

Fredrik Reinfeldt

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Med anledning av EU:s nya kemikalielagstiftning, som kallas ”Reach”, föreslås ändringar huvudsakligen i miljöbalken men också i arbetsmiljö- lagen (1977:1160) och fartygssäkerhetslagen (2003:364).

”Reach” är en
EG-förordning
som ersätter mycket av det som i dag regleras med nationella bestämmelser och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-03-04 Bordläggning: 2008-03-05 Hänvisning: 2008-03-06 Motionstid slutar: 2008-03-26
Förslagspunkter (3)