Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon

Proposition 2007/08:154

Regeringens proposition 2007/08:154

Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon

Prop.

2007/08:154

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 maj 2008

Fredrik Reinfeldt

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken och i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Förslagen avser tillämpningen av miljöbalken i den ekonomiska zonen. Detta gäller bl.a. de bestämmelser i miljöbalken som rör särskilda skydds- eller bevarandeområden enligt EG- direktiv om bevarande av fåglar och bevarande av livsmiljöer, vilda djur och växter (Natura
2000-områden).
Förslagen avser också vad som ska gälla när man upprättar miljökonsekvensbeskrivningar i samband med ansökningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-05-26 Bordläggning: 2008-05-28 Hänvisning: 2008-06-02 Motionstid slutar: 2008-06-12
Förslagspunkter (1)