Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

Proposition 2017/18:284

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

Regeringens proposition 2017/18:284

Moderna och rättssäkra regler för att hålla

Prop.

utlänningar i förvar

2017/18:284

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 augusti 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att reglerna om förvar och uppsikt av utlänningar ska moderniseras. Syftet är att skapa ett tydligare regelverk och höja rätts- säkerheten i ärenden och mål om förvar och uppsikt. De föreslagna reg- lerna innebär bl.a. att

•en domstol alltid ska pröva om en utlänning får hållas i förvar längre tid än två veckor med stöd av utlänningslagen,

•proportionalitetsprincipen får en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-08-28 Bordlagd: 2018-08-30 Hänvisad: 2018-09-24 Motionstid slutar: 2018-10-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)