Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan

Proposition 2008/09:112

2008/09:112

   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
   
       
   
       
   
   
     
     
       
   
     
     
       

årskursen.

stycket.

     
 
   
   
   
   
     
   
   
     

ungdomar.

ordinarie

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

slag.

Synskadade

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ekeskolans

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
     
   
     
   
   
   
   

första

skolning.

tionshinder

satsen

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(RgRh)

RGD/RGH

RGD/RGH.

   
   
   
   
   

RgRh.

hög

   
   
   
   
   

satsen

utbildningsalternativ.

funktionshinder.

tionshinder.

   

årskursen.

årskursen.

klagandenämnd.

       
       

klagandenämnd.

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-02-12 Bordläggning: 2009-02-12 Hänvisning: 2009-02-13 Motionstid slutar: 2009-02-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)