Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område

Proposition 2013/14:47

Regeringens proposition2013/14:47

Några ändringar på tryck-

Prop.

och yttrandefrihetens område

2013/14:47

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 november 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas några av de ändringar i bl.a. tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och brottsbalken som Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04) har föreslagit.

Propositionen innehåller förslag som ger enskilda personer en starkare processuell ställning i ärekränkningsmålen och ett ökat skydd för den personliga integriteten. Det föreslås att kravet i brottsbalken på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning tas bort.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-11-19 Bordläggning: 2013-11-19 Hänvisning: 2013-11-20 Motionstid slutar: 2013-12-04
Förslagspunkter (4)