Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

Proposition 2017/18:281

Regeringens proposition 2017/18:281

Några frågor om tillämpning av

Prop.

offentlighetsprincipen

2017/18:281

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Visby den 5 juli 2018

Stefan Löfven

Helene Hellmark Knutsson

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att en hänvisning i 6 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen till den tidigare förvaltningslagen ändras så att den hänvisar till motsvarande bestämmelser i den nuvarande förvaltningslagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Vidare redovisar regeringen att den avser att återkomma till riksdagen med förslag om införande av offentlighetsprincipen i fristående förskolor och skolor samt i privat anordnad vuxenutbildning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-07-10 Bordlagd: 2018-08-09 Hänvisad: 2018-08-30 Motionstid slutar: 2018-10-10
Förslagspunkter (1)