Några körkortsfrågor

Proposition 2012/13:23

Regeringens proposition 2012/13:23

Några körkortsfrågor

Prop.

2012/13:23

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 oktober 2012

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i körkortslagen (1998:488), lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen. Förslagen är huvudsakligen föranledda av att det redan innan lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen träder i kraft har framkommit skäl att göra vissa kompletteringar av och ändringar i de uppräknade författningarna.

De viktigaste förslagen kompletterar eller justerar regler om när körkort med högre behörigheter (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-15 Bordläggning: 2012-10-15 Hänvisning: 2012-10-16 Motionstid slutar: 2012-10-30
Förslagspunkter (3)