Några rättegångsfrågor i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål m.m.

Proposition 1993/94:118

Regeringens proposition

1993/94:118

Några rättegångsfrågor i tryckfrihets- och

yttrandefrihetsmål m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till

riksdagen.

Stockholm den 9 december 1993

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Mot bakgrund av att antalet tryckfrihets- och

yttrandefrihetsmål som handläggs vid Stockholms

tingsrätt har ökat och att målen numera kan vara av

betydande omfattning föreslås att antalet jurymän i

Stockholms län utökas från nuvarande 24 till 36.

Förslaget medför ändringar i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-12-16 Bordläggning: 1993-12-16 Hänvisning: 1993-12-17 Motionstid slutar: 1994-01-24
Förslagspunkter (3)