Nationell läkemedelslista

Proposition 2017/18:223

Nationell läkemedelslista

Regeringens proposition 2017/18:223

Nationell läkemedelslista

Prop.

2017/18:223

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 april 2018

Stefan Löfven

Lena Hallengren

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag om framtagning av ett nytt person- register, den nationella läkemedelslistan, som ska föras av
E-hälsomyn-
digheten. Det nya registret kommer att ersätta två befintliga register, receptregistret och läkemedelsförteckningen. Ett övergripande mål med registret är att skapa en samlad källa av en patients förskrivna läkemedel och andra varor samtidigt som patientens behov av integritetsskydd tillgodoses. Den nationella läkemedelslistan förväntas bidra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-10 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11 Motionstid slutar: 2018-04-25
Förslagspunkter (5)