Nordisk konvention om social trygghet

Proposition 2012/13:31

Regeringens proposition 2012/13:31

Nordisk konvention om social trygghet

Prop.

2012/13:31

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 december 2012

Fredrik Reinfeldt

Ulf Kristersson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den nya nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012 och att konventionen ska gälla som lag här i landet. Konventionen ersätter den tidigare konventionen av den 18 augusti 2003 (SFS 2004:114). I huvudsak föranleds den nya konventionen av behovet av att förtydliga
EU-bestämmelserna
inom Norden och anpassa den nordiska samordningen till de nya EU- förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009. Ändringar har även gjorts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-12-12 Bordläggning: 2012-12-12 Hänvisning: 2012-12-13 Motionstid slutar: 2013-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)