Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m.

Proposition 1993/94:116

Regeringens proposition

1993/94:116

Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till

riksdagen.

Stockholm den 9 december 1993

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen

föreslås ändringar i regeringsformen (RF) som rör

dels frågor om delegering av

normgivningskompetensen, dels frågor om resning och

återställande av försutten tid på

förvaltningsrättens område.

Det föreslås sålunda att det område inom vilket

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-12-17 Bordläggning: 1993-12-17 Motionstid slutar: 1994-01-24 Hänvisning: 1994-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)